Sokol Sokol Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneřiNázory, odkazy
- Vaše připomínky
- webmaster

Vyhledávač Google
Krivoklat.net
© JR

O NÁS

Jednota byla založena v roce 1907 v hotelu Sýkora na Křivoklátě a příslušela pod župu Jungmannovu. Mezi válkami patřila pod župu Rakovnickou. Jednota po obě světové války pozastavila svoji činnost, ale její činnost byla vždy bezprostředně obnovena. Po roce 1948 prošla postupně změnami přes Dělnickou sportovní organizaci (DSO) a přes TJ Tatran Křivoklát zpět k názvu Sokol Křivoklát jako tělovýchovná jednota v rámci dřívějšího ČSTV. V první polovině roku 1990 se opět zařadila pod Československou obec sokolskou pod původním názvem Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát. Tentokrát spadá pod župu Budečskou.

V rámci naší jednoty fungují následující oddíly: stolní tenis, odbíjená, tenis, badminton, atletika a všestrannost. Někteří členové svoji sportovní činnost provozují také v rámci více sportovních oddílů. Samostatnou skupinou jsou tzv. přispívající, to jsou členové, kteří sympatizují s naší jednotou nebo se sokolským hnutím. Nezúčastňují se sportovních aktivit a ani povětšinou spolkové činnosti.

V současné době má jednota 46 členů. K jednotě patří sokolovna v centru obce Křivoklát a venkovní sportoviště Kolečko s volejbalovými i tenisovými kurty a ubytovnou na okraji obce.

organizace:Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát
župa Budečská
Česká obec sokolská

adresa:T. J. Sokol Křivoklát
Křivoklát 49
270 23 Křivoklát


POZVÁNKA - Valná hromada TJ Sokol Křivoklát

Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát Tě srdečně zve na valnou hromadu jednoty, která proběhne v pátek, dne 22. března 2019, v 18.00 hodin v sokolovně na Křivoklátě.

  Program valné hromady:

 1. Zahájení, volba pracovních komisí VH
 2. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 4. Zpráva člena pověřeného kontrolou
 5. Kontrola usnesení minulé valné hromady
 6. Volba starosty, výboru, člena pověřeného kontrolou, delegáta a vyslance na VH župy
 7. Plán práce a rozpočet na rok 2019
 8. Rozprava
 9. Přijetí usnesení, závěr
V případě, že ve stanovenou dobu nebude přítomen nadpoloviční počet zletilých členů jednoty, bude se konat náhradní valná hromada o 30 minut později, pokud bude přítomna čtvrtina zletilých členů.

Pavel Kašpar v. r., starosta jednoty