Sokol Sokol Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneřiNázory, odkazy
- Vaše připomínky
- webmaster

Vyhledávač Google
Krivoklat.net
© JR

AKTUÁLNÍ DĚNÍ


22. března 2019
POZVÁNKA - Valná hromada TJ Sokol Křivoklát


Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát Tě srdečně zve na valnou hromadu jednoty, která proběhne v pátek, dne 22. března 2019, v 18.00 hodin v sokolovně na Křivoklátě.

  Program valné hromady:

 1. Zahájení, volba pracovních komisí VH
 2. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 4. Zpráva člena pověřeného kontrolou
 5. Kontrola usnesení minulé valné hromady
 6. Volba starosty, výboru, člena pověřeného kontrolou, delegáta a vyslance na VH župy
 7. Plán práce a rozpočet na rok 2019
 8. Rozprava
 9. Přijetí usnesení, závěr
V případě, že ve stanovenou dobu nebude přítomen nadpoloviční počet zletilých členů jednoty, bude se konat náhradní valná hromada o 30 minut později, pokud bude přítomna čtvrtina zletilých členů.

Pavel Kašpar v. r., starosta jednoty