Sokol Sokol Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneřiNázory, odkazy
- Vaše připomínky
- webmaster

Vyhledávač Google
Krivoklat.net
© JR

AKTUÁLNÍ DĚNÍ


31. března 2017
POZVÁNKA - Valná hromada TJ Sokol Křivoklát


Tělocvičná jednota SOKOL Křivoklát Tě srdečně zve na valnou hromadu jednoty, která proběhne v pátek, dne 31. března 2017, v 18.00 hodin v sokolovně na Křivoklátě.

    Program valné hromady:

  1. Zahájení, volba pracovních komisí VH
  2. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
  3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
  4. Zpráva člena pověřeného kontrolou
  5. Kontrola usnesení minulé valné hromady
  6. Plán práce a rozpočet na rok 2017
  7. Rozprava
  8. Přijetí usnesení, závěr
V případě, že ve stanovenou dobu nebude přítomen nadpoloviční počet zletilých členů jednoty, bude se konat náhradní valná hromada o 30 minut později, pokud bude přítomna čtvrtina zletilých členů.

Pavel Kašpar v. r., starosta jednoty