Sokol Sokol Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneřiNázory, odkazy
- Vaše připomínky
- webmaster

Vyhledávač Google
Krivoklat.net
© JR

CENÍK za využívání sokolovny1. Pronájem tělocvičny skupině občanů, nečlenům TJ, k tělovýchovným účelům.

Hodinová sazba 200 Kč

  • Skupina musí určeného vedoucího, který nahlásí správci sokolovny své jméno a příjmení, r.č. a bydliště.
  • Správce sokolovny inkasuje poplatek proti potvrzení, předává a opět přebíra tělocvičnu od vedoucího skupiny.


2. Pronájem tělocvičny skupině občanů, nečlenům TJ, k netělovýchové činnosti.

Hodinová sazba dle doby využití do 3 hod přes 3 hod
- s přípravou sálu 400 Kč 350 Kč
- bez přípravy sálu 300 Kč 250 Kč
- režijní cena 150 Kč 150 Kč


      Příprava sálu zahrnuje:
  • natažení koberců,
  • rozmístění stolů (vč. ubrusů) a židlí, nebo lavic,
  • příprava na využití jeviště.


3. Pronájem sokolovny nečlenům TJ ke komerčním účelům.

sazba za akci 3000 až 5000 Kč
minimální hodinová sazba 300 Kč

  • Komerčním účelem se rozumí pořádání akce, na které bude vybíráno vstupné, příp. provozováno občerstvení - plesy, koncerty apod.
  • Příprava sálu probíhá ve spolupráci pořadatele akce a správce sokolovny.