Sokol Sokol Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Partneři

© JR


V květnu 2015 vyšla
autobiografická kniha
křivoklátského včelaře
a uznávaného lesníka
Ing. Miroslava Pechy.


Aktuální informace

25. 1. 2020
Výroční členská schůze
Hotel Sýkora na Křivoklátě od 10 hod, předchází schůze výboru od 9 hod. Společný oběd od cca 11,30 hod.
   Zápis pdf PDF

29. 11. 2019
Členská schůze
Výplata dotací od 18 hod v salonku Hotelu Sýkora na Křivoklátě. Předchází schůze výboru s důvěrníky od 17 hod.
   Zápis pdf PDF

Říjen - prosinec 2019
Podzimní preventivní ošetření proti varroáze
1. fumigace 19. - 20. října
2. fumigace 2. - 3. listopadu
3. ošetření aerosolem - po 20. listopadu, podle počasí, nejpozději do vánoc.

25. 9. 2019
Žádost o dotace 1.D
Podána žádost o dotace prostřednictvím CIS pro 59 včelařů na 755 včelstev.

14. 8. 2019
Nový člen ZO
Př. Markéta Hrušková, stanoviště Roztoky.

1. 5. 2019
Stavy včelstev
Důvěrníci nahlásí jednateli aktuální stavy včelstev.

26. 1. 2019
Výroční členská schůze
Restaurace U Romana v Městečku od 10 hod, předchází schůze výboru od 9 hod. Společný oběd od cca 11,30 hod.
Tentokrát se jedná o schůzi VOLEBNÍ, výbor už funguje 5 roků ve stejném složení a omlazení výboru je vítáno.
   Zápis pdf PDF

1. 1. 2019
Nový člen ZO
Př. Marta Hájková Kratinová, stanoviště Skryje.

23. 11. 2018
Členská schůze
Výplata dotací od 18 hod v restauraci v Nezabudicích. Předchází schůze výboru s důvěrníky od 17 hod.
   Zápis pdf PDF

Říjen - prosinec 2018
Podzimní preventivní ošetření proti varroáze
1. fumigace 20. - 21. října
2. fumigace 3. - 4. listopadu
3. ošetření aerosolem - po 18 listopadu, podle počasí, nejpozději do vánoc.

25. 9. 2018
Žádost o dotace 1.D
Podána žádost o dotace prostřednictvím CIS pro 60 včelařů na 802 včelstev.

27. 8. 2018
Kompresorový agregát pro Nezabudice
V únoru byl objednán nový agregát, bohužel váznou dodávky kompresorů pro agregáty, takže není jisté, že do termínu provedení ošetření bude agregát dodán.

1. 5. 2018
Stavy včelstev
Důvěrníci nahlásí jednateli aktuální stavy včelstev.

20. 1. 2018
Výroční členská schůze
V restauraci v Nezabudicích od 10 hod. Předchází schůze výboru od 9 hod. Společný oběd od cca 11,30 hod.
   Zápis pdf PDF

9. 1. 2018
Nový člen ZO
Př. Jakub Holcman. Stanoviště Kalubice.

13. - 17. 12. 2017
Medové vánoce 2017
Akce ZO Kladno. Přednášky, prodejní výstava a doprovodné akce.
   Pozvánka pdf PDF

24. 11. 2017
Členská schůze
Výplata dotací od 18 hod v přísálí hotelu Roztoky. Předchází schůze výboru s důvěrníky od 17 hod.
   Zápis pdf PDF

Říjen - prosinec 2017
Podzimní preventivní ošetření proti varroáze
1. fumigace 14. - 15. října
2. fumigace 28. - 29. října
3. ošetření aerosolem - od poloviny listopadu, podle počasí, nejpozději do vánoc.

4. 10. 2017
Schůze OO Rakovník
Za ZO Křivoklát se účastní zdravotní referent. Na programu mimo jiné informace k organizaci podzimního léčení.

25. 9. 2017
Žádost o dotace 1.D
Podána žádost o dotace prostřednictvím CIS pro 60 včelařů na 798 včelstev.

15. 9. 2017
Žádost o dotace 1.D
Žádosti je třeba odevzdat do 15. 9. 2017 jednateli, buď přímo, nebo lépe přes důvěrníky. Formuláře jsou přílohou Včelařství 8/2015, nebo ke stažení na webu ČSV. Na žádosti nutno vyplnit všechny údaje vč. čísla parcelního stanoviště, jinak nebude žádost o dotaci zpracována. Nutno též vyplnit statistiku a přiložit kopii Potvrzení o registraci v ústřední evidenci.
Pokud budete přikládat Plnou moc, neuvádějte v ní částku k výplatě, skutečná výše dotace bude upřesněna později.

9. 9. 2017
Aktiv zástupců ZO, OO ČSV k auktuální problematice včekařství
Od 9 do 12 hod v hotelu Legie Praha na nám. I.P.Pavlova (Lékařský dům). Nikdo z výboru zrovna tuto sobotu nemá čas, tak kdyby se chtěl někdo z členů za ZO zúčastnit, je vítán.

1. 5. 2017
Stavy včelstev
Důvěrníci nahlásí jednateli aktuální stavy včelstev.

28. 2. 2017
Vyšetření měli
Letos opět velmi dobré výsledky. Absolutní většina stanovišť neměla zjištěny žádné roztoče, nebo měla v průměru méně než 1 roztoče na včelstvo.

28. 1. 2017
Výroční členská schůze
V hotelu Roztoky od 10 hod. Předchází schůze výboru od 9 hod. Společný oběd od cca 11,30 hod.
   Zápis pdf PDF

1. 1. 2017
Nový člen ZO
Př. Jana Steidl-Kindernayová. Stanoviště Skryje.

25. 11. 2016
Členská schůze
Výplata dotací od 18 hod v přísálí hotelu Roztoky. Předchází schůze výboru s důvěrníky od 17 hod.
   Zápis pdf PDF

Říjen - prosinec 2016
Podzimní preventivní ošetření proti varroáze
1. fumigace 15. - 16. října
2. fumigace 29. - 30. října
3. ošetření aerosolem po 20. listopadu (nejpozději do konce roku).

27. 9. 2016
Žádost o dotace 1.D
Podána žádost o dotace prostřednictvím CIS pro 58 včelařů na 636 včelstev.

14. 9. 2016
Žádost o dotace 1.D
Žádosti je třeba odevzdat do 14. 9. 2016 jednateli, buď přímo, nebo lépe přes důvěrníky. Formuláře jsou přílohou Včelařství 8/2015, nebo ke stažení na webu ČSV. Na žádosti nutno vyplnit všechny údaje vč. čísla parcelního stanoviště, jinak nebude žádost o dotaci zpracována. Nutno též vyplnit statistiku a přiložit kopii Potvrzení o registraci v ústřední evidenci.
Pokud budete přikládat Plnou moc, neuvádějte v ní částku k výplatě, skutečná výše dotace bude upřesněna později.

26. 8. 2016
Nový člen ZO
Př. Helena Dolejšová. Stanoviště Nezabudice.

18. 8. 2016
Nový člen ZO
NEPOZA s.r.o. Stanoviště Nezabudice.

7. 7. 2016
Nový člen ZO
Př. Václav Kolský. Stanoviště Týřovice.

21. 5. 2016
Školení "Ukázka přelarvování"
Na Branově 48 (u předsedy) od 14.00 hod.

Přelarvování Přelarvování Přelarvování

1. 5. 2016
Stavy včelstev
Důvěrníci nahlásí jednateli aktuální stavy včelstev.

29. 2. 2016
Vyšetření měli
Letos velmi dobré výsledky. Více než polovina stanovišť neměla zjištěny žádné roztoče, ostaní stanoviště (s jedinou výjimkou) měla v průměru méně než 1 roztoče na včelstvo.

31. 1. 2016
Výroční členská schůze
V hotelu Roztoky od 10 hod. Předchází schůze výboru od 9 hod. Společný oběd od cca 11,30 hod.
   Zápis pdf PDF