Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneři


© JR

Spolek byl založen v roce 2000, dle tehdy platné legislativy jako občanské sdružení. Jeho posláním je podpora využití volného času dětí a mládeže na Křivoklátsku, zejména aktivit zaměřených na vzdělání, kulturu a sport pro děti, mládež i dospělé. Spolek se zaměřuje na obnovení a udržení regionálních kulturních tradic a slavností spojených s ročními obdobími.

Ohlédnutí za historií spolku Děti Křivoklátska. pdf PDF
   Článek uveřejnily Křivoklátské noviny a Roztocké listy na jaře 2019.

  NAŠE PROJEKTY

aktivni Dětské hřiště vybudováno ve spolupráci s Městysem Křivoklát v parku na Amalíně.
Slavnostní otevření proběhlo 7. prosince 2008.
neaktivni Klub maminek Želvička s programovou náplní mateřského centra.
Činnost klubu je dočasně pozastavena, chybí prostory.
aktivni Křivoklátský "Boyard" - tradiční akce na konci prázdnin plná soutěží pro děti a dospělé.
Probíhá za podpory LČR,s.p. Lesní správa Křivoklát a spolku Křivonet.
aktivni Tvořivé podvečery - setkání s tvůrčími činnostmi pro dospělé a dospívající.
1x za 2-3 měsíce v Informačním středisku Lesů ČR na Křivoklátě - upřesnění na plakátech.
aktivni Vodácký výlet - Tradiční společný výlet rodičů a dětí pro členy i nečleny sdružení.
Probíhá před koncem školního roku.
neaktivni Sedmikrásky - pěvecký a hudební soubor vedený učitelkou hudby Dagmar Pavlíčkovou.
Činnost ukončena.
neaktivni Sbor dětí MŠ vedený učitelkou hudby Dagmar Pavlíčkovou.
Činnost ukončena.
neaktivni Kurzy společenského tance pro mládež, při dostatečném zájmu i pokračovací kurzy.
Poslední kurzy se konaly na podzim 2018, další kurzy případně ve spolupráci s TJ Sokol Křivoklát.
aktivni Dětský maškarní karneval - tradiční akce v křivoklátské sokolovně s bohatým programem pro děti.
Probíhá na jaře v období Masopustu.
aktivni Tradiční lidové akce - každoročně probíhají Tři králové, masopust, vynášení smrtky a další.
aktivni Tradiční sportovní a turistické akce - plavání, bruslení, výlety po Česku a další.


Aktuální program na FCB
Fotografie z aktuálního dění  


Staňte se naším partnerem

Spolek hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci. Nabízíme Vám možnost podpořit finančně nebo materiálně užitečné projekty. Kontaktujte nás prosím na adrese: deti.krivoklatska@krivoklat.net.

Naši stálí partneři:

  ZŠ a MŠ Křivoklát
  ZŠ a MŠ Roztoky
  Městys Křivoklát
  NPÚ - Správa státního hradu Křivoklátu
  OÚ Roztoky
  OÚ Velká Buková
  OÚ Zbečno
  Svazek měst a obcí Rakovnicka
  Společnost života středověkého W-Arlet
  TJ Sokol Křivoklát
  TJ Roztoky
  MŠ Městečko
  Křivoklátští hudci
  Lesy ČR - Lesní správa Křivoklát
  SDH Roztoky
  Domov Ráček, o.p.s.
  Spolek Křivonet
  Obchod Potřeby pro domácnost - Karel Breník
  Lukáš Vokurka
  Spolek Klíčava


Staňte se dárcem

Všem, kteří mají zájem podpořit činnost spolku a přispět tak na financování našich záměrů, garantujeme průhledné hospodaření se svěřenými prostředky a jejich využití výhradně ke stanovenému účelu. Uvítáme jakékoliv dary od firem i fyzických osob. Přijetí každého daru potvrdíme na vyžádání darovací smlouvou.

O hodnotu finančního daru věnovaného zapsanému spolku lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. následujícím způsobem:

  • Fyzické osoby mohou dle §15 odst. 1 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % jejich základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
  • Právnické osoby mohou dle §20 odst. 8 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže hodnota daru ve zdaňovacím období činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.