Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneři


© JR

Spolek byl založen v roce 2000, dle tehdy platné legislativy jako občanské sdružení. Jeho posláním je podpora využití volného času dětí a mládeže na Křivoklátsku, zejména aktivit zaměřených na vzdělání, kulturu a sport pro děti, mládež i dospělé. Spolek se zaměřuje na obnovení a udržení regionálních kulturních tradic a slavností spojených s ročními obdobími.

Ohlédnutí za historií spolku Děti Křivoklátska. pdf PDF
   Článek uveřejnily Křivoklátské noviny a Roztocké listy na jaře 2019.

  NAŠE PROJEKTY

aktivni Klub maminek Želvička s programovou náplní mateřského centra.
Aktuální program na FCB. Činnost klubu je dočasně pozastavena, chybí prostory.
aktivni Tvořivé podvečery - setkání s tvůrčími činnostmi pro dospělé a dospívající.
1x za 2-3 měsíce v Informačním středisku Lesů ČR na Křivoklátě - upřesnění na plakátech.
neaktivni Sedmikrásky - pěvecký a hudební soubor vedený učitelkou hudby Dagmar Pavlíčkovou.
Činnost dočasně pozastavena.
neaktivni Sbor dětí MŠ vedený učitelkou hudby Dagmar Pavlíčkovou.
Činnost dočasně pozastavena.
neaktivni Kurzy společenského tance pro mládež, při dostatečném zájmu i pokračovací kurzy.
!!! Od 15. září 2018 kurzy pro mládež !!!
aktivni Tradiční akce - každoročně probíhají Tři králové, masopust, vynášení smrtky, Lucie, koncerty Silentia, Sedmikrásek, Sboru dětí mateřských škol a adventní vystoupení všech tří sborů.
aktivni Dětské hřiště vybudováno ve spolupráci s Městysem Křivoklát v parku na Amalíně.
Fotografie z aktuálního dění  


Staňte se naším partnerem

Spolek hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci. Nabízíme Vám možnost podpořit finančně nebo materiálně užitečné projekty. Kontaktujte nás prosím na adrese: deti.krivoklatska@krivoklat.net.

Naši stálí partneři:

  ZŠ a MŠ Křivoklát
  Městys Křivoklát
  NPÚ - Správa státního hradu Křivoklátu
  OÚ Roztoky
  OÚ Velká Buková
  OÚ Zbečno
  Svazek měst a obcí Rakovnicka
  Mikroregion Křivoklát
  Společnost života středověkého W-Arlet
  TJ Sokol Křivoklát
  TJ Roztoky
  MUDr. Eva Kasalická
  MŠ Městečko
  Křivoklátští hudci
  Lesy ČR - Lesní správa Křivoklát
  SDH Roztoky
  Domov Ráček, o.p.s.


Staňte se dárcem

Všem, kteří mají zájem podpořit činnost spolku a přispět tak na financování našich záměrů, garantujeme průhledné hospodaření se svěřenými prostředky a jejich využití výhradně ke stanovenému účelu. Uvítáme jakékoliv dary od firem i fyzických osob. Přijetí každého daru potvrdíme na vyžádání darovací smlouvou.

O hodnotu finančního daru věnovaného zapsanému spolku lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. následujícím způsobem:

  • Fyzické osoby mohou dle §15 odst. 1 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % jejich základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
  • Právnické osoby mohou dle §20 odst. 8 snížit svůj daňový základ o hodnotu darů, jestliže hodnota daru ve zdaňovacím období činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.