Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Knižní novinky
Podzim 2020
úžasná nízkosacharidová kuchařka
, spoluautorkou je
RNDr. Lenka Žáková
z Křivoklátu.

Naši partneři


© JR

Akce v roce 2020 a 2021

12. 6. 2021
Vodácký výlet - splutí Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky.
Tradiční společný výlet rodičů a dětí pro členy i nečleny sdružení. Mezipřistání v kempu ve Skryjích.
!! Výlet se uskuteční za předpokladu dostatečného počtu zájemců a pokud to epidemiologická situace dovolí !!.
Předběžné přihlášky prosíme na e-mailu deti.krivoklatska@krivoklat.net do konce dubna 2021.

17. 4. až 2. 5. 2021
Jaký je život v lese
Naučná lesní hra probíhá v křivoklátských lesích. Určeno pro předškolní děti a mladší školáky s rodiči.
Připravil Dům dětí a mládeže Praha 5 ve spolupráci s Dětmi Křivoklátska.
   Leták pdf PDF    Pokyny ke hře pdf PDF    Pracovni list pdf PDF

20. 12. 2020
Vánoční virtuální koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové.
Od 15:00 hod bude dostupný na YouTube virtuální vánoční koncert žáků.

Vánoční koncert žáků 2020

Prosinec
ZRUŠENO - Advent v podhradí v křivoklátské sokolovně.
ZRUŠENO - Plovoucí naděje (23. prosince).
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

Listopad
ZRUŠENO - Bruslení na zimním stadionu Rakovník.
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

Říjen
ZRUŠENO - Výlet do Hřenska.
ZRUŠENO - Plavání dětí a rodičů.
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

30. 9. a 1. 10. 2020
Květinový den.
Prodej kytiček měsíčku lékařského na podporu Ligy proti Rakovině Praha.

Září
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery

29. 8. 2020
Křivoklátský "Boyard"
Od 15 hod v Rekreačně naučném areálu LČR na Křivoklátě. Sobotní odpoledne plné netradičních soutěží pro děti a dospělé. Odměny pro každého. Akci podporuje LČR,s.p. Lesní správa Křivoklát a spolek Křivonet.
   Leták pdf PDF

13. 6. 2020
Vodácký výlet - splutí Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky.
Tradiční společný výlet rodičů a dětí pro členy i nečleny sdružení. Mezipřistání v kempu ve Skryjích.
Přihlásit se můžete na e-mailu h.antoniova@seznam.cz.

Červen
ZRUŠENO - Táborák a společné zpívání všech žáků hudební školy s rodiči.
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

Květen
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.
Květinový den - Změna termínu na září.

29. 4. 2020
Koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové.
Tradiční koncert žáků se tento rok z pochopitelných důvodů nemohl konat. Protože by bylo škoda, aby žáci a rodiče o koncert úplně přišli, proběhl alespoň ve virtuální formě - záznam je zveřejněn na YouTube.

Koncert žáků 2020

Duben
ZRUŠENO - Výlet na Pravčickou bránu.
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

29. 3. 2020
Smrtná neděle.
Slavnost vítání jara spojená s vynášením smrtky
. ZRUŠENO

Březen
ZRUŠENO - Plavání dětí a rodičů.
ZRUŠENO - Tvořivé podvečery.

22. 2. 2020
Staročeský masopust.
Tentokrát v obci Roztoky. Zahájení ve 14.00 hod před hospodou U Křížku v Chaloupkách, po cestě proběhnou vystoupení zúčastněných obcí a spolků. Masky a převleky vítány. Zakončení v Hotelu Roztoky.
   Leták jpg JPG    Bus jpg JPG

15. 2. 2020
Dětský maškarní karneval.
V Sokolovně na Křivoklátě, začátek v 15.00 hod. Vstupné: děti zdarma, dospělí 50 Kč. Dospělí v masce vítáni.
Na akci přispěli: Spolek Křivonet, Obchod Potřeby pro domácnost Křivoklát a Jednota, spotřební družstvo Rakovník.
   Leták pdf PDF

17. 1. 2020
Výroční schůze.
Pro členy Děti Křivoklátska, z.s. a pozvané hosty, od 18 hod v Hotelu Sýkora na Křivoklátě.
   Leták pdf PDF

12. 1. 2020
Tříkrálový koncert v kostele sv. Petra na Křivoklátě.
Začátek v 16 hod.
   Leták pdf PDF

4. 1. 2020
Tříkrálové koledování Dětí Křivoklátska.
Ve večerních hodinách budou členové spolku obcházet své přátele, příznivce a sponzory. Tři krále bude doprovázet již tradiční improvizovaná kapela.