Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneři


© JR

Pěvecký sbor Sedmikrásky

Pěvecký soubor Sedmikrásky byl založen v roce 2001 a jeho prvním vystoupením byl Koncert postních písní 7. 4. 2001 v kostele sv. Petra na Křivoklátě. Na tomto koncertě též vystupovaly i ostatní soubory, které v té době pod vedením Dagmar Pavlíčkové fungovaly. Byl to Hudební kroužek dětí MŠ, žáci soukromé hudební školy a Křivoklátští hudci - dospělí. Členové Sedmikrásek nebyli žádní nováčci. Byla to děvčata, která již absolvovala zpívání v Hudebním kroužku MŠ. Později vystupovala často s Křivoklátským lidovým souborem při nejrůznějších lidových tradicích a také v muzikálu Princezna ze mlejna.
Zájem ze strany dětí byl i o jiný žánr - sborové písně, a tak se utvořila skupina patnácti děvčat, která si dala jméno Sedmikrásky. Hudební doprovod jim tvořili jejich kamarádi, tehdy Dětský soubor Křivoklátští hudci (dnešní Silentium). Postupem času se členové Sedmikrásek obměňovali, do sboru přicházeli i chlapci. Žánr se ustálil na takzvaných "Veselých dětských písních", které mají děti nejvíce v oblibě. Děti a rodiče si aktivně vyrábí rekvizity, které při produkci písní používají. Nechybí ani uplatnění hereckého talentu. Věk dětí se ustálil na 6 - 11 let a počet členů je kolem 15 dětí. Z důvodu nízkého věku dětí a častému střídání členů se v tomto sboru zpívá pouze dvojhlasně. Zato ale s chutí a radostí. Hudební doprovod je na klávesy a občas se na něm podílí i byvalí žáci Dagmar Pavlíčkové.

Děti účinkují na besídkách pro školní družinu, pro seniory, na vánočních vystoupeních, účastní se Tříkrálového koncertu, masopustu, Vynášení smrtky a vánočních vystoupení. Také se pravidelně podílí na Koncertě všech žáků Dagmar Pavlíčkové a Koncertu sborů na konci školního roku.

Činnost sboru je ukončena.