Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneři


© JR

"Pojďte si hrát na náš hrad" - projekt dětského hřiště na Amalíně


Proč dětské hřiště?
V městysu Křivoklát dosud nebylo žádné veřejně dostupné dětské hřiště. Vhodnou lokalitou pro jeho umístění byl park na Amalíně, jehož obnova probíhá. Cílem projektu byla realizace dětského hřiště, využitelného pro děti různých věkových kategorií. Od počátku bylo naší snahou vytvořit hřiště zajímavé, které se liší od ostatních, je něčím výjimečné a neopakovatelné. Záměrem bylo vybudovat hřiště inspirované hradem Křivoklát, napodobující jeho půdorys a obsahující herní prvky připomínající současný hrad, jeho historii a legendy. Takové hřiště jistě neujde ani pozornosti návštěvníků Křivoklátu, zvýší atraktivitu místa a podpoří i turistický ruch.

Slavnostní otevření 7. prosince 2008


Studie a projekt
Idea
idea - záměr
Pohled západ
pohled západ
Axonometrie
axonometrie
Hrad zepředu
hrad zepředu

Herní a doplňkové prvky
Hřiště je inspirováno hradem Křivoklát, a to ve dvou rovinách:
♦  Ve vizuální podobě je hřiště inspirováno určitými architektonickými vztahy Hradu, má podobný půdorys (kopíruje nejstarší gotickou zástavbu), i tvar a poměr dominující Věže a zároveň hřiště převádí do "dětské" herní podoby některé architektonické prvky, např. křížovou klenbu ve vstupu do vlastního hradu nebo trojúhelníkový balkónek s erby.
♦  Do herních prvků a jednotlivých staveb bychom chtěli pro děti přenést a ztělesnit některé křivoklátské legendy i historické příběhy:
- vyřezávané erby - takové, jaké si nechal na strop připevnit Přemysl Otakar II. se zobrazí ve hře s erby v zábradlí Vyhlídky,
- věznice - prostor pod svahem, s lidskými těly zakletými do kmenů stromů, průlezka Klece uprostřed volného prostoru,
- poklad v archeologickém nalezišti.


Výstavba hřiště a financování
Zemní práce
základy Věznice
Rovina Hrad
rovina pro Hrad
Věznice
Věznice
Vyhlídka
Vyhlídka
Zemní práce
"Hrádek"
Rovina Hrad
Hrad a Věž
Věznice
sloupy pro lezení
Vyhlídka
připraveno na otevření
Vystoupení
slavnostní otevření
Stříhání pásky
starosta stříhá pásku
První děti
první děti na "nádvoří"
Hrad
Hrad v obležení :-)

Průběh výstavby
V září 2008 byly zahájeny zemní práce a během října byly postupně osazovány jednotlivé herní prvky, jejichž výroba začala již před prázdninami. Některé vznikaly v dílnách SOU Lesnického na Pískách - Věznice, Věž, Vyhlídka a Prévet, další pak v dílnách Enfant Terrible - Hrad, Klece a Sloupy pro Věznici. V rámci brigády občanů bylo celé hradiště uzavřeno palisádami dodanými firmou Palis, byly provedeny závěrečné terénní úpravy a navezen materiál pro dopadové plochy. Tím byla v polovině listopadu dokončena první fáze výstavby. Slavnostní otevření bylo 7. 12. 2008. Na jaře 2009 bylo hřiště vybaveno Archeologickým nalezištěm, houpačkou a pružinovými houpadly. Přibyly lavičky a odpadkové koše. Plochy okolo hřiště byly osety trávou, svah pod hradem osázen keříky.

Financování výstavby
Občanské sdružení Děti Křivoklátska uzavřelo ohledně výstavby hřiště partnerskou smlouvu s Městysem Křivoklát, který přislíbil přispět částkou 200 tis. Kč. Rozpočet hřiště vč. certifikace činil na počátku 932 tis. Kč. Při hledání možných dotací a grantů na výstavbu se podařilo nalézt vhodný dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj určený obcím. Projekt byl rozdělen do dvou fází-etap, přičemž u první etapy se stal stavebníkem Městys Křivoklát a ve spolupráci s naším sdružením získal dotaci ve výši 300 tis. Kč. Stavebníkem druhé části bylo občanské sdružení Děti Křivoklátska, které v získalo od sponzorů na výstavbu hřiště celkem 255 tis. Kč, z vlastní činnosti získalo 57 tis. Kč. Celkem tak získané finanční prostředky na výstavbu činily 812 tis. Kč. Díky širokému zájmu a zapojení občanů se podařilo výstavbu výrazně zlevnit a rozpočet hřiště snížit na konečných 769 tis. Kč. Zbylé prostředky budou použity po dohodě s městysem Křivoklát na úpravu zeleně v okolí hřiště.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří výstavbu hřiště již podpořili, ať už finančně, dodávkami služeb, materiálu a prací - Becker Bohemia s. r.o., Plzeň; Boriková Olina, Křivoklát; Břešťák Dušan, Křivoklát; Cyrus Josef, Křivoklát; Čech Petr - Stavebniny Roztoky; ČEPS, a.s., Praha 10; Dolejšovi Lenka a Jiřík, Křivoklát; Drážníková Táňa JUDr., Křivoklát; Durčiak Josef, Křivoklát; Eibl Michal, Křivoklát; Grbál Jan, Křivoklát; Holý Petr a Pavel, Křivoklát; Hošek Josef, Křivoklát; Hotel Sýkora, Křivoklát; Humlová Gudrun, Křivoklát; Hušková Jitka, Roztoky; Hrubý Miroslav, Roztoky; Jungmann Jan Ing., Písky; Karas Miroslav - Destro, Sýkořice; Karbusický Josef, Zbečno; Karlow - Karlshof a.s., Karlov; Kasalická Eva MUDr., Křivoklát; Keramika, Ivana Pražáková, Křivoklát; Knot Jaroslav, Velká Buková; KODE servis s.r.o., Sýkořice; Kocourek Jakub, Křivoklát; Kocourková Petra, Křivoklát; Koudelkovi Tereza a Vašek, Roztoky; Kratinová Květuše, Častonice; Krumniklová Martina, Roztoky; Lavičkovi Katka, Aleš a Monika, Křivoklát; Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Křivoklát; Lukáš Libor, Křivoklát; mmcité a.s., Zlín; Malířsko-Lakýrnická a obchodní firma Lesk, Vladimír Šípek, Karlova Ves; Matějkovi Simona, Pavel a Anežka, Roztoky; Matyáš Vilém, Křivoklát; Melč Martin, Křivoklát; MEMOS Software s.r.o., Praha 4; Mikulenkovi Vendula, Zdeněk a Přemík, Křivoklát; Moucha Pavel, Velká Buková; Müller Karel; Naď Milan Mgr., Křivoklát; PALIS Plzeň spol.s.r.o.; Pavlíčkovi Karel a Dáša, Roztoky; Pavlík Aleš, Křivoklát; Pánkovi Josef, Anička, Ivanka a Petra Spilková, Častonice; Permon, s.r.o., Roztoky; Pochmanová Jana, Křivoklát; Povolných Jana a Jan, Křivoklát; Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., Rakovník; Procházkovi Dáša a Pavel, Roztoky; Rajnišovi Jitka, Vlastimil, Martin a Tomáš Svoboda, Křivoklát; Rajských Jana, Jan, Vojta a Anička, Křivoklát; Restaurace a penzion U Jelena, Křivoklát; Restaurace Nad Hradem, Křivoklát; Reindl Stanislav, Křivoklát; SOUL Křivoklát, Písky; Svobodová Miluška, Velká Buková; Šilhavých Simona, Jiří, Anetka a Simonka, Křivoklát; TJ Sokol Křivoklát; Tolman a Tolman, s.r.o., Roztoky; Třískovi Blanka a Petr Ing., Křivoklát; Třískovi Eliška, Petr, Diana a Veronika, Křivoklát; Vaněčková Zdena, Roztoky; Varju Ivana, Petr, Marika a Tonička, Křivoklát; VEOLIA VODA, RAVOS, s.r.o., Rakovník; Vitouš Zdeněk, Křivoklát; Vlčkovi Pavla, Vojta a Vojta ml., Křivoklát; Vokounovi, Lukáš a Anička, Křivoklát; Vokurka Alois, Králův Dvůr; Vydra Pavel, Rakovník; W-Arlet, společnost života středověkého, Roztoky; ZŠ a MŠ Křivoklát.
Poděkovat bychom chtěli i těm, kteří dobrovolně pracovali na přípravě projektu. Děkujeme i všem dětem, které vytvořily výtvarné návrhy dětského hřiště podle svých představ, později pak návrhy erbů do herního prvku Vyhlídka. Jmenovitě pak Toničce a Marice Varju za návrh loga a názvu projektu.

Jana Rajská, Děti Krivoklátska, o.s.


O projektantovi

Umělecká firma Enfant Terrible vytváří hřiště již od roku 1998. Od roku 2005 právě pod značkou Strašné dítě (Enfant Terrible). Jejich přístup se značně liší od přístupu klasické stavební firmy. Vychází ze vzdělání obou protagonistek, ale především z jejich praxe a životního názoru. Mgr. A. Lenka Klodová je žákyní prof. Kurta Gebauera, průkopníka pojetí dětských hřišť jako významných uměleckých a enviromentálních počinů. V průběhu studia ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se podílela na společných ateliérových projektech (hřiště pro dětskou psychiatrii v Motole, lesopark Slavičín). Mgr. Helena Poláková přináší mimo jiné ze svých pedagogicky zaměřených studií na pražské DAMU do projektů dramatizační prvky, které umožňují ideální využití prostorů a prvků pro danou skupinu uživatelů.
Jimi vybudovaná hřiště, zahrady a umělecké prvky jsou založeny především na přesvědčení, že každé místo, stejně jako každý kolektiv lidí, má specifického ducha, specifické potřeby a zaslouží si také specifický citlivý přístup. Dětská hřiště, realizace v zahradě i volné krajině považují za významné počiny, jejichž podoba neformuje pouze vývoj dětí, které hřiště užívají, ale zasahuje do estetického vnímání všech návštěvníků a ovlivňuje kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Chtějí uživatelům a hlavně dětem ukázat, že hřiště nemusí být konzumní produkt, který lze zakoupit v obchodě, ale že může při dodržení všech bezpečnostních a zákonných podmínek v jejich prostředí před jejich očima růst a vyvíjet se a ony mohou sledovat, že je skutečně vyrobeno lidmi a rukama.
Mají za sebou realizaci hřišť v Praze, Průhonicích, Korycanech, v pražské ZOO a jinde.